Во Владивосток има нов модел на сладолед автомобили

Кога ќе помислите дека тука ви е студено, сетете се на Владивосток.