Во време кога во светот е вистинска криза за здрава храна, македонскиот земјоделец Томе Томов ги изгази зелките затоа што нема каде да ги продаде

Сите се плашат дека ќе настане криза за храна, а нашите земјоделци ја газат. Јас верувам дека и во Македонија би можел да ги продаде зелките, со оглед на тоа дека не се расипуваат брзо, само проблемот е што сме толку неорганизирани што нема кој да ги спои луѓето со земјоделците.