Вокалните способности на овој „ѕвер“ ги изненади интернет корисниците

Корисниците на интернет го изразија своето изненадување поради снимката од гепард што испушта звуци кои не очекувате дека ќе излезат од толку големо животно.

И покрај тоа што спаѓаат во ист вид како домашна мачка, гепардите често се поврзуваат со други големи мачки како што се лавови и тигри поради нивното присуство во дивината.

Имајќи го тоа на ум, лесно е да се замисли гепард да испушта моќен крик, кој е многу сличен со оној на лав или тигар.

Но гепардите не рикаат како лавови. Всушност, кога станува збор за нивните вокални изрази, тие се многу послични со обичните домашни мачки.

Според National Geographic, гепардите се едни од ретките големи мачки, покрај рисот и снежните леопарди, кои не рикаат.