Возачот на камион не внимава многу на кривината

Најголемите проблеми се создаваат кога некој ќе помисли дека е сам на патот.