Возачот на камиончето премногу амбициозно настапи на тесниот планински пат

Поради лошата проценка следеше жестоко возење.