„Вози како луд, ама многу го сакам!“

Шизикот сака да импресионира, а ние со полузамижани очи се молиме ова да не му биде последно возење…