Возраста на рибата се познава по очите (виц)

Прашале еден искусен рибар:
– Како се одредува возраста на рибата?
– По очите!
– Е како по очите?
– Колку очите ѝ се подалеку од опашката, толку е постара рибата.