Вработениот на бензинската се вратил во времето и тоа 20-тина години кога бил бебе

Личи како да се храни во моментот :).