Вработениот во пајак службата наиде на поголем инаетчија од себе

Газдата на непрописно паркираното возило успеал да стигне да си влезе во возилото, но другиот инаетчија веќе го имал закачено и почнал да го влече, без да сака да направи компромис.