Врати кои се отвораат на необично-креативни начини

Иновацијата често се случува кога не можеш да го користиш веќе измисленото решение, па немаш баш избор и мораш да измислиш ново. За добар дел од вративе, креаторите немале доволно место да користат обични.