Вредна домаќинка си прави генералка на прозорците, но некој не можеше да го издржи притисокот

Текна беше линијата помеѓу нејзината замисла и реалноста.