Време е за руски фолклор, испеан од група талентирани селанки

Убаво е да се слушнат млади девојки кои се навраќаат на корените.