Време е за утринско истегнување

Ако пријателката не ти помогне, кој друг.