Врската со Бог е преку природата: Огромен број млади луѓе си ја пронајдоа својата религија со помош на оваа црква

А поприроден начин на остварување врска со Горниот, не можеле да смислат :).