За да ја издресираш девојка ти, треба време и трпение

Додека да ѝ текне што треба да даде…