За историјата на Македонија (виц)

Грците отвораат нов музеј посветен на новокомпонираната историјата на таканаречената грчка Македонија.
Група ученици го разгледува музејот, а едно од нив го прашува водичот:
– Чиј е овој скелет овде?
– Тоа е скелетот на Александар Велики.
– А овој малиот скелет до него?
– И тој е на Александар, ама кога бил дете.