За македонските работи (виц)

– Зошто во пеколот само на македонскиот казан нема чувар?
– Затоа што внатре има само Македонци и ако некој тргне да излегува, останатите го повлекуваат назад!