За македонското здравство (виц)

Од сите доктори, најголема забелешка имам за психијатрите.
Нивните пациенти, наместо да лежат во специјалните билници, се кандидираат за избори, влегуваат во парламент, во влада…