За среќа никој не беше во тоалет во моментот кога задува силен ветер

Тоа ќе беше многу незгоден момент…