За ваков маневар ти треба посебен талент

Дури и на возачот не му се верува како му успеало.