За забава не ви треба многу, само јајце и чаша

Секако и добар пријател кој ќе ви се придружи.