Забавите се забранети во ресторани и домови, но дали некој кажа нешто за возовите?

Луѓето го искористија јавниот превоз за да се потсетат на старите денови.