Забеганиот поштар ги виде играчките во дворот и се врати во детството

Сѐ си беше во ред, додека кармата не замеша прсти.