Забележувате ли нешто необично кај камионот?

Некој изгледа штедел на пневматици :).