Забивање од тројката?!

Маскотата реши да направи подвик кој не му успеал никому до сега. Секако, имаше подршка од тимот.