Загатка: Како учениците ги знаат одговорите на сите прашања?

Уште една загатка од училишните клупи, но овој пат во друга насока. Помогнете му на инспекторот да сфати што се случува.

Приказната започнува така што еден ден инспектор почнал да ги посетува часовите за да ја контролира работата на професорките. Така тој влегол на еден час, но учениците малку го збуниле со своето однесување… Можете ли да му помогнете на инспекторот?

Следете ја стрелката и дознајте…

Учителката се договорила со учениците сите во класот да креваат раце на секое прашање…но