Загатка: Која фигура не припаѓа на сликата?

Можете ли да откриете која фигура не треба да биде дел од оваа слика за помалку од 10 секунди?

Решението е на втора страна.