Загатка на денот: Од каде се појавија 10 денари вишок?

Ова на многумина не им е јасно, а всушност математикта е многу проста.