Закон индиски спорт: Тепање во кое дозволен удар е само шамарот

Мора под итно спортот да стане и македонски национален спорт, но со едно правило плус: Да мора во рингот да се земјоделец против политичар.