Залетаниот камионџија успеа да спречи сериозна несреќа на автопат

Во момент кога повеќе материјалното не е важно, туку само човечките животи, вакво решение може да смисли само возач со долги години работно искуство.