Залетаниот таксист на снежно време, не гледа ни пешаци на пешачки, ни црвен семафор

Во делови од Русија веќе заврна првиот снег и како по обичај, ова време од годината гледаме вакви лудаци.