Залетаниот возач на прав, замрзнат пат не очекуваше дека има и совесни возачи на патот

Има возачи на кои не им е важно дали ќе стигнат 15 минути подоцна, па ја прилагодуваат брзината на условите на патот. Но често, поради ваквите несовесни, страдаат и совесните.