Запросувањето е секогаш емотивен момент, но девојката го однесе на ново ниво

Вакви силни емоции не се гледаат често…