Заразен адреналин: Како изгледа скок од карпа од 61 метар

Не мора да бидеме таму за и ние да го почувствуваме адреналинот, доволно е да го изгледаме видеото.