Застанување со моторот како газда!

А да дуваше ветер, двојно салто ќе направеше, како што е лесен како пердув.