Затворениците си направиле аквапарк во затворскиот двор на затворот во Тури, Еквадор

Во затворот во Тури, Еквадор, затворениците успеаја да го затворат системот за одводнување, да го наполнат целиот двор со вода и да си направат огромен импровизиран базен.