Зависници од адреналин или ненормални?

„Еј иде камион! Ај да се „лупнеме“ во него!“