Зависникот од воезње мотори нашол начин како да ја заобиколи забраната и повторно да вози

Дури и ветерот во лице успеал да го долови :).