ЗД излогот на продавницата носи во друг универзум

Дури може некој и да се запраша дали да влезе.