„Здраво душо, јас ќе задоцнам, тука истури дожд, не можам ни да возам“

Ова видео на прилично сликовит начин го опишува машкото другарство.