Жената ги покажа своите способности за преживување

Нешто се случува со автомобилот, но жената нема да остане и да го чека крајот.