Жената се капе во кал затоа што ѝ кажале дека е лековита

Но, патот за излегување е потежок од оној за влегување.