Жената со моторче доби неочекувано забрзување на патот

Изгледа беше задремала на моторчето, па ова ја разбуди и летна напред.