Жената со скутерот го доживеа најлошиот и најдобриот ден во животот

Несреќата заврши како што и започна, бизарно.