Жената вешто ја избегна гумата, но од судбината не се бега

Поради ваквите ситуации да се замисли човек дали постои некоја поголема сила која седи таму некаде горе и казнува.