Жената возач паркираше наопку, задади камионот што престигнува друг камион на снежен коловоз

Иако камионот е највиновен, сепак и жената да возеше побавно, немаше да мора да паркира вака.