Жената збесна кога виде дека мечка ѝ влегла во автомобилот и ѝ ги растурила работите

Кога ѝ се пушти на мечката, небаре тоа е мажот ѝ дома…