Жената знае како сама да си ги замени старите раткапни со нови

Колку тешко може да биде? Само влечи нјсилно што можеш и готово.