Жено, дојди брзо, да ми помогнеш да фатиме една огромна „жаба“ во дворот

Мажот ѝ направи изненадување на жената, кое нема да му го заборави цел живот.