Женско, паралелно паркирање на иновативен начин

Ќерката не можеше да го издржи паркирањето на мајката, па си излезе на време.